ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการรวมตัวกันของเว็บโปรแกรมเมอร์ และนักการตลาดออนไลน์ จัดตั้งเป็น World IT Engineering เดิมที เราตั้งใจจะรับเฉพาะงานในส่วน WebApplication เท่านั้น เพราะตลาดกำลังขาดแคลน แต่พอทำงานไปได้ประมาณครึ่งปีพวกเราต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การทำ E-marketing นั้นก็เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ๆ เช่นกัน ทาง World IT จึงได้ขยายงานในส่วน E-marketing สมบูรณ์แบบทั้ง SEO , Banner Marketing , Email marketing และโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับริษัทใหญ่ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน Information Technology เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทุกประเภท โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น World IT จะต้องเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน E-marketing และ WebApplication แบบครบวงจร ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

  ชื่อบริษัท บริษัท เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ประเภทธุรกิจ บริการจัดทำเว็บไซต์และโฆษณาเว็บไซต์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  ที่อยู่ 460 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 02-938-1964
  โทรสาร 02 938 9420 (auto)

ประสบการณ์และความชำนาญ

  • E-marketing
  • Search Engine Optimization
  • Online Branding
  • PHP Webapplication
  • MySQL , Oracle , MS SQL
  • Flash Application
  • Online Gaming ( Flash , PHP )