Banner  Marketing

           เป็นการแสดง ป้ายโฆษณา ในรูปแบบ Rich Media ( ภาพ , เสียง , animation ) ได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะทำการ หารายชื่อเว็บไซต์ที่เหมาะสม ให้ลูกค้าทำการเลือก โดยแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ และเปรียบเทียบจากปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ

จุดเด่น

-  เป็นป้ายโฆษณาแบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่จำกัดคลิก

-  สามารถทำป้ายโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ  ภาพ , ภาพและเสียง , หรือใช้ flash animation ดึงดูดใจได้ 

-  เป็นการสร้าง Brand Awareness ได้ดีที่สุด เพราะป้ายโฆษณา มักจะถูกแสดงทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเข้าเว็บไซต์นั้น ๆ ทำให้เกิดการจดจำแบรนด์สินค้าได้

ขั้นตอนการทำงาน

-  ลูกค้า ให้รายละเอียดป้ายโฆษณา ที่อยากจะได้

-  ทางผู้ให้บริการออกแบบป้ายโฆษณาในรูปแบบที่ต้องการ พร้อมทำแบบให้เลือก 3 แบบ

-  ทำการเลือกเว็บไซต์ที่จะลงโฆษณา เป็นรายเดือน / ไตรมาส

-  ลงโฆษณา และทำการเก็บสถิติการเข้าชมป้ายโฆษณา และการคลิกป้ายโฆษณา

-  ทำสรุปเป็น Report ว่าลงโฆษณากับเว็บไหนแล้วมีผลตอบรับดีที่สุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  ผู้เยี่ยมชมได้เห็นป้ายโฆษณาสินค้า

-  ผู้เยี่ยมชมคลิกเข้าชมเว็บไซต์

ค่าใช้จ่าย

-  เหมาจ่าย รายเดือน ค่าใช้จ่าย ประมาณ 501000 CPM (501000 บาท ต่อการแสดงป้ายโฆษณา 1000 ครั้ง)

-  ค่าออกแบบป้ายโฆษณา เริ่มต้นที่ 500 บาท

-  ค่าออกแบบป้ายโฆษณา flash animation , html5 , jquery เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อ ชิ้นงานโฆษณาตัวอย่างแบนเนอร์ที่เป็นรูปภาพ


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ