WEB Analysis

ในการวัดสถิติป้ายโฆษณา และวัดผลการทำ SEO ว่าผลจากการทำ E-marketing เป็นอย่างไร 
ในส่วนบริการ Web Analysis ของ บริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง นั้น ใช้บริการของ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสถิติ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับความนิยมมากในขณะนี้

ซึ่งเป็นบริการ แถมฟรี ! ให้กับลูกค้าทุกราย ที่ใช้บริการ โปรโมทเว็บ กับทาง บริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

web analysis
หน้าตาการแสดงผลสถิติ ที่บอกได้ละเอียดมาก และดูง่าย นอกจากนั้นยังสามารถส่ง Report ให้ทราบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ตามต้องการอีกด้วย

webanalysis
สามารถบอกประเทศของผู้เยี่ยมชมบอก จำนวนคนที่เข้า จำนวนหน้าที่เข้า และเวลาเฉลี่ยที่เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพ


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ