E-mail  Marketing

           ประชาสัมพันธ์ สินค้า / บริการ หรือ งาน Event ที่จะจัดขึ้น โดยการยิง Email ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย  โดยส่งไปยังอีเมล์ของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 


จุดเด่น

-  เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น  ในลักษณะการแจ้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษ

-  จัดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าการทำกาสรตลาดประเภทอื่น ๆ สามารถแยกชื่อ E-mail เป็นประเภทที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูล

-  กำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้แน่นอน ควบคุมเงินค่าโฆษณาได้100%

-  วัดผลโฆษณาได้ง่ายและเร็ว โดยเข้าไปดูสถิติว่า E-mail  ที่ส่งไปนั้นมีการเปิดอ่านกี่ฉบับ คิดเป็นพี่เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการทำงาน

-  การหาและเก็บข้อมูล E-mail ของลูกค้า

  •   การสมัครสมาชิกจากเว็บไซต์
  •   ทำช่องรับข่าวสารจากเว็บไซต์

-  เตรียมเครื่องมือในการส่ง E-mail หาลูกค้า

-  ออกแบบ อีเมล์ เป็นภาพ หรือ เป็น html เหมือนหน้าเว็บไซต์

-  จัดส่งอีเมล์ แบ่งเป็นรอบ ๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับเป็น spam mail , junk mail

-  การวัดและการประเมินผล คือ วัดว่าE-mail ส่งไปกี่ฉบับ และมีคนเปิดกี่ฉบับ เพื่อเป็นการดูว่า E-mail ที่ส่งไปได้รับความสนใจมากน้องเพียงใด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-   เพิ่มโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น

-   สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ค่าใช้จ่าย

-  ค่าเตรียมข้อมูลอีเมล์ จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ ประมาณ 0.51 บาท ต่อรายชื่อ (ขึ้นกับความจำเพาะเจาะจงรายชื่อ)

-  ค่าจัดส่งอีเมล์ ฉบับละ 1 บาท (ขั้นต่ำครั้งละ 1,000 อีเมล์ )

-  ค่าจัดทำ Report เดือนละ 5,000 บาท


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ