Blog

          การสร้างเว็บไซต์ย่อย ( Microsite ) สำหรับประชาสัมพันธ์ สินค้า บางรายการ ที่ต้องการ ให้ประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ทางลูกค้า มี campaign อยากประชาสัมพันธ์ ทาวน์โฮม โครงการใหม่ ที่พึ่งสร้างเสร็จ ก็จะทำการสร้าง microsite เพื่อประชาสัมพันธ์ เฉพาะโครงการนี้ต่างหาก  

จุดเด่น

-  ช่วยในการ โปรโมทหรือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอตัวอย่างสินค้า การขายสินค้า

-  มีผลทางด้าน SEO สูง (ทำให้ถูกค้นเจอบนหน้าแรก Google ได้ง่าย )

-  เป็น back link ที่อยู่ถาวร ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ

-  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ขั้นตอนการทำงาน

-  ทางบริษัทดำเนินการเช่า Hosting  และ จด Domain

-  สร้าง blog และเขียนบทความเกี่ยวกับ Keyword  ในแต่ละวันสามารถทำได้มากกว่า 1 Blog

-  ทำการ link เว็บของ Blog เข้ากับ Blog อื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  สามารถทำให้ Keyword ติดอันดับสูงสุด หรือไม่ก็ Top Ten ใน Search Engine

-  สินค้า หรือเว็บของลูกค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากการเขียน Blog

ค่าใช้จ่าย

-  5,000 บาท ต่อ 1 blog

-  ค่า hosting / domain 2,000 บาท ต่อปีโรงพิมพ์กล่องกระดาษ