Facebook  Fanpage

          จัดสร้าง facebook fanpage เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ บน social network facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้า / บริการ และใช้สำหรับ ติดต่อกับลูกค้า หรือผู้สนใจได้

จุดเด่น

-  จุดเชื่อมโยงระหว่าง องค์กร กับลูกค้า

-  สร้าง Brand awareness ได้เป็นอย่างดี

-  เนื่องจาก facebook มีความเป็น viral สูงมาก จึงทำให้สามารถดึงเพื่อนของสมาชิก เข้ามาเป็นสมาชิกได้โดยง่าย และสมาชิกจะเติบโตเรื่อย

-  เป็นจุดเชื่อมโยง ระหว่างธุรกิจของเรา กับกลุ่มเป้าหมายบน Facebook

-  สามารถโปรโมทโปรโมชั่น และกิจกรรมได้

-  สร้าง Community บนเว็บไซต์ได้ และมีความเป็น ปาก ต่อ ปากสูง

-  กลุ่มอายุเป้าหมายอยู่ในประเทศไม่ต่ำกว่า 200 คน

ขั้นตอนการทำงาน

-  สมัคร fanpage ให้กับลูกค้า

-  ใส่รูป ใส่ Logo ให้กับ fanpage นั้น

-  ใส่ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บของลูกค้า

-  หาสมาชิก ให้กับเว็บลูกค้าได้เท่ากับจำนวนที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  Call Center ลูกค้าสามารถที่จะถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์ผ่านทางFacebook ซึ่งเป็นช่องทางรับฟังความเห็น ซึ่ง Fan Pageเหมือนเอาลูกค้ามาอยู่ในที่เดียวกัน  เมื่อแบรนด์ถามอะไรลงไป ก็มีการตอบกลับมา

-  รวมกลุ่มแฟน คนที่รักแบรนด์เดียวกัน การสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ในหมู่ลูกค้าด้วยกัน

-  ใช้อัพเดตความเคลื่อนไหว เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ส่วนใหญ่จะใช้ในนามขององค์กร

ค่าใช้จ่าย

-   ค่าจัดทำ Fanpage 10,000 บาท  พร้อมดูแล 6 เดือน

-  ค่าออกแบบหน้า static หน้าละ 5,000 บาท

-  ค่าพัฒนา application บน fanpage เริ่มต้นที่ 10,000 บาท

-  ค่าหาสมาชิก like fanpage  10,000 บาท ต่อ 1,000 like แรก หลังจากนั้น like ละ 5 บาท


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ