Facebook  Ads.

           เป็นการแสดง ป้ายโฆษณา มีทั้งภาพ และ ตัวอักษร ลงบน facebook ซึ่งเป็น social network ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ซึ่งในประเทศไทย มี account facebook ไม่ต่ำกว่า 15 ล้าน account ( มีนาคม 2555 ) และเป็นประเทศที่มี ปริมาณการ active ของ account สูงถึง 84% ( มีนาคม 2555, checkfacebook.com )

จุดเด่น

-  กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามลักษณะเฉพาะตัว เช่น

  • อายุ
  • ประเทศ  ( เลือกได้ละเอียดในระดับเมือง หรือ รัฐ ของกลุ่มเป้าหมาย )
  • เพศ
  • สถานภาพ ( เช่น ป้ายโฆษณา ให้แสดงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่แต่งงานแล้วเท่านั้น , หรือโสดเท่านั้น )
  • ภาษา
  • ความชอบส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ชอบ ท่องเที่ยว , Shopping , อ่านหนังสือ , ดูทีวี
  • มหาวิทยาลัย , โรงเรียน , ที่ทำงาน ปัจจุบัน 

-  ป้ายโฆษณา มีทั้งภาพ และ ตัวอักษร และเขียนตัวอักษร ได้ถึง 140 ตัวอักษร ซึ่งมากกว่า Google Adwords 3 เท่า

-  สามารถทำป้ายโฆษณาเวียนได้ไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อทดสอบดูว่า ลูกค้าชอบป้ายแบบไหน มากกว่ากัน

-  กำหนดงบประมาณได้รายวัน

-  มี Report ที่ละเอียดมาก

ขั้นตอนการทำงาน

-  เมื่อมี Facebook แล้ว เลือก Create an Ad

-  หัวเรื่อง  โดยจะใส่เป็น  Link ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์

-  ข้อความ ใส่รายละเอียดสิ่งที่ต้องการโฆษณาใส่ได้ไม่เกิน 135 ตัวอักษร

-  รูปภาพ   ใส่รูปภาพที่สื่อความหมายเกี่ยวกับสินค้า เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  สามารถขยายฐานลูกค้าหรือสมาชิกใน social  network เพราะว่าตอนนี้มีจำนวนผู้ใช้ facebook ในประเทศไทยมากกว่า 14,000,000 account

ค่าใช้จ่าย

-  ค่าใช้จ่าย 10-30 บาท ต่อการคลิก  1 ครั้ง

-  กำหนดกลุ่มเป้าหมายแสดงป้ายได้โดยละเอียด

-  ออกแบบ Ads ให้ 10 แบบ

-  มี Report ส่งให้ทางอีเมล์ทุกสัปดาห์


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ