Blogger

          การสร้างเว็บไซต์ย่อย ( Microsite ) สำหรับประชาสัมพันธ์ สินค้า บางรายการ ที่ต้องการ ให้ประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ทางลูกค้า มี campaign อยากประชาสัมพันธ์ ทาวน์โฮม โครงการใหม่ ที่พึ่งสร้างเสร็จ ก็จะทำการสร้าง microsite เพื่อประชาสัมพันธ์ เฉพาะโครงการนี้ต่างหาก


จุดเด่น

-  ช่วยในการโปรโมทหรือโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  การเสนอตัวอย่างสินค้า  การขายสินค้า

-  ช่วยให้คนรู้จักสินค้า,  ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

-  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้า


ขึ้นตอนการทำงาน

-  จัดหา  Blogger  Review  สินค้าาสำหรับประชาสัมพันธ์

-  เขียนบทความเกี่ยวกับสินค้าที่ทาง  Blogger  ได้  Review  มา

-  Post  เผยแพร่บทความ  Blogger  บนแหล่งต่างๆ  Facebook,  Blog


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  เผยแพร่สินค้า,  ผลิตภัณฑ์  Review  Blogger

-  สินค้าหรือเว็บของลูกค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากการเขียน Blog


ค่าใช้จ่าย

-  ค่าจัดหา  Blogger  Review  สินค้า  5,000  บาท (5 blogger)

-  ค่าเดินทาง  Blogger  5,000  บาท (5  blogger)


โรงพิมพ์กล่องกระดาษ