SEO (Search Engine Optimization)

 
หลักสูตร SEO s(Search Engine Optimization)  15 ชั่วโมง ราคา 5000 บาท 

ทำให้ Search Engine รู้จักเว็บไซต์ของเรา การทำให้เว็บไซต์สามารถขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของ SearchEngine การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้ถูกหลักการทำ Search Engine การปรับปรุงเว็บไซต์ในส่วนของ offpage factor การวัดสถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม วิเคราะห์ผู้เยี่ยมชม กรณีศึกษาของตัวอย่างเว็บไซต์ที่ติดอันดับต้นๆ ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ลูกค้า World ITหรือเว็บไซต์ของลูกศิษย์ 

 ชั่วโมงที่ 1- 7

 • รู้จักกับ Search Engine ที่มีผู้นิยมใช้งาน 10 อันดับแรกของทั่วโลก
 • วิธีการเก็บข้อมูลของ Search Engine ต่าง ๆ
 • หลักการเรียงลำดับข้อมูลที่ถูกต้องของ Indexed ใน Search Engine
 • การเรียกดูหน้าเว็บที่ถูก Indexed , จำนวน link ของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมาหา เว็บไซต์ ของเรา
 • การวางโครงสร้างภายในของเว็ปไซต์สำหรับการทำ SEO ( On-Page Factor)
 • เรียนรู้ว่า Domain name และ URL มีผลต่อการทำ SEO อย่างไร
 • การเขียน Title ที่ดีและความสำคัญของ Title
 • เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของMeta และความสำคัญ
 • การวาง content เว็บไซต์ และการให้ความสำคัญของ content
 • การวาง keywords ที่ดี

 ชั่วโมงที่ 8-15

 • การทำ SEO ในส่วน ภายนอก ( off – page factor)
 • Link – Oneway link , Two way link , คุณภาพของ link
 • Pagerank ความสำคัญของ Pagerank วิธีวัดค่า pagerank , วิธีเพิ่มค่า pagerank เว็ปไซต์
 • การ Submit เว็ปไซต์ ใน Directory ต่าง ๆ , DMOZ
 • การทดลองทำ SEO กับเว็ปไซต์จริง
 • การวิเคราะห์เว็ปไซต์ในส่วนของ SEO ผู้เยี่ยมชม , ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม , หน้าที่ถูกเข้ามากที่สุด
 • SEO Tools ทั้งในส่วนการวัดความเร็วการโหลด , ขนาดเว็ปไซต์ , จำนวน Blacklink , จำนวนหน้าที่ถูก Indexed
 • ครื่องมือวัดสถิติ เช่น Google Analytics การใช้สมัครใช้บริการ เมนูในส่วนต่าง ๆ
 • Webmaster Tools เครื่องมือในการวัดความสำเร็จทางด้าน
 • เครื่องมือในการหา Keywords มองแนวโน้ม Keywords – Google Trends ข้อสอบ E-marketing และ SEO

สิ่งที่จะได้ใน Course เรียน SEO

มี E-book แจก

สำหรับท่านที่ชอบอ่าน ทางสถาบันมี E-book write เป็น DVD แจกให้มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม ให้ท่านเลือกอ่าน

หนังสือประกอบการสอน SEO

จากสไลด์ประกอบการสอน SEO ทั้งหมด

SEO Tools

เครื่องมือสำหรับ มืออาชีพ SEO ทั้ง online / offline

มี VCD สอน

มี VCD / DVD อัดการเรียน การสอน seo ทั้งหมด เพื่อให้ท่านได้ทบทวนที่บ้าน

เรียนจบแล้ว ทำได้จริง 

หลังจากการอบรมจบหลักสูตร seo เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านจะสามารถเข้าใจหลักการทำ SEO ทั้งหมดและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้

เรียนจบแล้วมีหนังสือรับรองและใบประกาศนียบัตร