Advance Web Application


หลักสูตร
Advance  Web  Application  20 ชั่วโมง ราคา 4500 บาท

เรียน Advance  Web  Application สามารถใช้ฟังก์ชั่นช่วยในการเขียนโปรแกรมและตรวจเช็คข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้คำสั่ง Mysql  ที่มีความซับซ้อนรูปแบบต่างๆสามารถนำความรู้ทั้งหมดมาสร้างเป็น Web  Application  เช่น  ร้านค้า Online

 ชั่วโมงที่ 1- 4

 • การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่

 ชั่วโมงที่ 5-8

 • การเขียนโปรแกมเพื่อส่งเมลล์จากเว็บไซต์ , การสร้างสมุดเยี่ยมชม , การสร้างตัวนับผู้เยี่ยมชม 

 ชั่วโมงที่ 9-12

 • การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
 • ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ
 • การสร้างอัลบั้มรูปอย่างง่าย

 ชั่วโมงที่ 13-16

 • การสร้างระบบสมาชิก
 • การสร้างร้านค้าออนไลน์ในส่วนของเจ้าของร้าน (Back office)

 ชั่วโมงที่ 17-20

 • การสร้างร้านค้าออนไลน์ในส่วนของลูกค้า (Front-end)
 • สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองและการประกอบอาชีพ

 ชั่วโมงที่ 1- 4

 • การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่

 ชั่วโมงที่ 5-8

 • การเขียนโปรแกมเพื่อส่งเมลล์จากเว็บไซต์ , การสร้างสมุดเยี่ยมชม , การสร้างตัวนับผู้เยี่ยมชม 

 ชั่วโมงที่ 9-12

 • การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
 • ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ
 • การสร้างอัลบั้มรูปอย่างง่าย

 ชั่วโมงที่ 13-16

 • การสร้างระบบสมาชิก
 • การสร้างร้านค้าออนไลน์ในส่วนของเจ้าของร้าน (Back office)

 ชั่วโมงที่ 17-20

 • การสร้างร้านค้าออนไลน์ในส่วนของลูกค้า (Front-end)
 • สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองและการประกอบอาชีพ

สิ่งที่จะได้ใน Course เรียน PHP Advance

มี E-book แจก

สำหรับท่านที่ชอบอ่าน ทางสถาบันมี E-book write เป็น DVD แจกให้มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม ให้ท่านเลือกอ่าน

หนังสือ PHP

เพื่อทบทวนภาษา PHP ทางเรามีการแจกหนังสือ PHP ให้ศึกษา

Code โปรแกรม

ตัวอย่าง Code โปรแกรมที่ใช้งานจริงมากกว่า 50 ตัวอย่าง

มี VCD สอน

มี VCD สอนจากคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 20 ชั่วโมง แจกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้ปฏิบัติใช้งานจริง

เรียนที่นี่ ท่านจะได้พบกับการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing คือ ได้เรียนรู้จริงด้วยการการปฏิบัติงานจริง สิ่งที่ทางเราสอนคุณจะได้เห็นผลการใช้งานของโปรแกรมและเพื่อฝึกทักษะ

เรียนจบแล้วมีหนังสือรับรองและใบประกาศนียบัตร