อาจารย์สอน PHP วันเสาร์ - อาทิตย์
 
 

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี

ลักษณะงาน

 • นอกเวลา

รายละเอียดของงาน

 • มีความชำนาญด้าน PHP , MySQL ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู้
 • การทำเอกสารประกอบการสอน PHP ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ Dreamweaver

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน

 • 13,000 ถึง 15,000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทางนอกสถานที่

โรงพิมพ์กล่องกระดาษ